Sertifisert for 3 nye år – ISO 9001 og 14001

Etter revisjon nå i vinter, fikk vi stolt fornyet vår sertifisering innen ISO 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø) frem til utgangen av 2026. Dette underbygger vår viktigste verdi og høyeste prioritet i våre leveranser, nemlig kvalitet.

Sertifisert for 3 nye år – ISO 9001 og 14001 Read More »