Om oss

sandes11

Om Oss

En komplett entreprenør.

H & K Sandnes ble etablert i 1972 som personlig firma, og omdannet til aksjeselskap i 1976. I 1998 fusjonert firmaet med Sverre Øyen AS. Gjennom 50 år har vi bygd erfaring og kompetanse, og framstår i dag som en komplett maskinentreprenør innen grunnarbeider.

Vi har alltid satset på å levere høy kvalitet på våre tjenester, uavhengig om det har vært et lite eller et stort oppdrag. På den måten har vi bygd tillit i markedet, og har kunnet utvikle oss til en ledende aktør i regionen.

Vi er i dag ca. 45 ansatte, og omsetter for ca 120 millioner kroner i året.
Daglig leder er Rune
Sandnes og styreformann er Svein Håkon Marthinsen. Kontor, lager og verksted er lokalisert i Hegdal Industriområde øst for Lågen.

Vi har alltid lagt sterk vekt på fagkompetanse, og har i dag for det meste ansatte med fagbrev i staben. Våre rørleggere har i tillegg ADK-bevis, og flere har ulik spesialkompetanse. Vi har status som lærebedrift, og er tilknyttet Opplæringskontoret for Telemark, Vestfold og Buskerud i anleggs- og bergfagene. Bedriften er også faglig engasjert gjennom MEF.

Firmaets intensjon er til enhver tid å ha 1 – 3 lærlingkontrakter. Det ser vi på som en viktig oppgave, både for å utvikle gode fagarbeidere, samt å rekruttere gode ansatte til egen bedrift. Flere av våre fagarbeidere er rekruttert via lærekontrakter med bedriften.

Våre ansatte

Administrasjon

Bente Svendsen

Regnskap og kontoransvarlig

Henrik BAKK Eikås

Administrasjon & økonomileder

Carl Magnus Johannessen

Stikker og dokumentasjon

Petter krogh

Prosjektstøtte og kalkulasjon