Torstvedt Hageby

Oppføring av nytt boligfelt med VA-infrastruktur, tomteopparbeidelse, parkanlegg mv. på Torstvedt-jordet (vest for Nordbyen Shoppingsenter).