Stavern Torg – Rehabilitering av VA-anlegg

Graving og rehabilitering av vann, -avløp- og overvannsgrøfter på totalt ca 2300 meter, samt opparbeidelse av kommunale gater, ca 2 800 meter i Stavern