Spunting

Løpende spunting ifm egne prosjekter og som innleid underentreprenør hos andre.