Kiwi Farriseidet

Riving av eksisterende bygninger og oppføring av nytt næringslokale (Kiwi) på Farriseidet i Larvik. Samt utenomhusarbeid, VA-anlegg og ny adkomstvei for parkering.