Kiwi Farriseidet

Riving av eksisterende bygninger og oppføring av nytt næringslokale (Kiwi) på Farriseidet i Larvik. Samt utenomhusarbeid, VA-anlegg og ny adkomstvei for parkering.

H & K Sandnes ble etablert i 1972 som personlig firma, og omdannet til aksjeselskap i 1976. I 1998 fusjonert firmaet med Sverre Øyen AS. Gjennom 50 år har vi bygd erfaring og kompetanse, og framstår i dag som en komplett entreprenør innen grunnarbeider.

Kontakt

Send oss en e-post