Fylkesvei 3000 – Reipbanegata

Oppbygging av ny fylkesvei, ca 400 meter, samt rehabilitering av vann- og avløpsnettet. Prosjektet var et samarbeid mellom Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Larvik kommune.