Content1 | col3

Kvalitet og HMS

Vi gjør alltid vårt ytterste for å unngå skade på personell og utstyr, samt det ytre miljøet. HMS har derfor høyeste prioritet i bedriften, og står sentralt allerede ved planleggingen av nye prosjekter.
Det er innført et omfattende kvalitetssystem, herunder internkontrollsystem som ivaretar helse, miljø og sikkerhet, i henhold til EN-NS-ISO 9002. Systemet inngår som en naturlig del ved gjennomføringen av alle våre oppdrag og bidrar til et kvalitetsmessig godt resultat. Bedriften har status som Miljøfyrtårn, som er et resultat av vårt miljøarbeid.

Arbeidsmiljøet er også et prioritert område, i visshet om at ansatte som trives på jobb også gjør den beste innsatsen. At vi kan skilte med lavt sykefravær, er den beste indikatoren på vårt gode arbeidsmiljø.