Content1 | col2

Referanser

Her er noen referanser fra tidligere prosjekter:

Farris Bad/Fritzøe Brygge

Nytt forretningsbygg og hotell.
Grunn og utomhusarbeider.
Byggherre: Fritzøe Eiendom AS
Oppdragsg.: Fritzøe Eiendom AS
Kontr.sum: 32 mill.
Tidsrom: 1997 - 1998

Hagalia VA-anlegg

Rehabillitering vann og avløp.
Byggherre: Larvik Kommune
Kontr.sum: 15 mill.
Tidsrom: 2011-2012

Ula -Kjerringvik VA-anlegg

Nytt vann- og avløpsanlegg
m/pumpestasjoner.
Byggherre: Larvik Kommune
Kontr.sum: 26 mill
Tidsrom: 2010 - 2012

Asbestsanering av Vannledning

Sanering av asbestvannledninger
utført med utblokking. No Dig.
Byggherre: Larvik Kommune
Kontr.sum: 16 mill
Tidsrom: 2007 - 2010
Tidsrom: 2014 - 2017