Content1 | col3

Fagkompetanse

Vi har alltid lagt sterk vekt på fagkompetanse, og har i dag for det meste ansatte med fagbrev i staben. Våre rørleggere har i tillegg ADK-bevis, og flere har ulik spesialkompetanse.
Vi har status som lærebedrift, og er tilknyttet Opplæringskontoret for Telemark, Vestfold og Buskerud i anleggs- og bergfagene. Bedriften er også faglig engasjert gjennom MEF.

Firmaets intensjon er til enhver tid å ha 1 – 3 lærlingkontrakter. Det ser vi på som en viktig oppgave, både for å utvikle gode fagarbeidere, samt å rekruttere gode ansatte til egen bedrift. Flere av våre fagarbeidere er rekruttert via lærekontrakter med bedriften.