Content1 | col3

Tjenester

Vi påtar oss alle typer oppdrag knyttet til grunnarbeider, slik som:

 • Vei-, vann- og avløpsanlegg
 • Gravearbeider
 • Sprengning
 • Massetransport
 • Tomteutgraving
 • Fundamentering
 • Forstøtningsmurer
 • Totalentrepriser
 • Saneringsoppdrag
 • Trefelling
 • Utblokking av ledningsnett - No Dig
 • Speilsveising av PE-rør opptil Ø500mm
 • Speilsveising av bend opptil Ø315

Vi opptrer gjerne som totalentreprenør. Det sikrer at våre kunder får akkurat den kvaliteten og framdriften de har bestilt.