Nyheter

14.11.17
H&K Sandnes har startet på ett prosjekt

for Nøtterøy Kommune.

Kontrakt er på kr. 32.mill og skal være

ferdig desember 2018

 

28.01.18

Vi er godt igang med vann og avløpsarbeider

for Eidsten Hyttefelt i Brunlanes - Larvik.

Kontrakten er på ca.8,5mill og skal være

ferdig juni 2018.

H&K Sandnes

H & K Sandnes er et maskinentreprenørfirma med solid erfaring og dyktige fagarbeidere. Vårt hovedarbeidsområde er alt innen grave- og masseflyttingsarbeider, vei- og ledningsanlegg, legging av utvendige vann- og avløpsledninger, rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg, saneringsoppdrag etc.

 

Vi opptrer gjerne som totalentreprenør, det sikrer deg som kunde at kvalitet, pris og framdrift blir som avtalt.

Vi har hovedkontor i Larvik og regner Vestfold og Grenland som vårt primærmarked, men påtar oss gjerne oppdrag også i nabofylkene ved behov.
Våre oppdragsgivere er offentlige tiltakshaver, profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner.

 

”VÅR GRUNDIGHET DIN TRYGGHET” 


Nyheter